Ons alternatief voor Ethias First rekeningen.

Ethias First klanten zijn hele goede voorwaarden gewoon, maar staan onder druk om uit te stappen en kunnen momenteel genieten van een zeer voordelige uitstapregeling.

Patronale Life biedt – via ons – hele goede producten aan in Tak 21: door haar sterke solvabiliteit kan zij de beste rendementen bieden op de markt (zie hieronder) en heeft zij een heel sterke reputatie opgebouwd inzake totaalrendementen (rente + winstdeelname). Uiteraard geniet Patronale Life ook van de staatswaarborg tot 100.000 € per onderschrijver.

Van onze kant willen wij u – als Ethias First klant- tegemoet komen om de administratiekost van 35 € te neutraliseren, zelfs om te buigen in winst, via benzinebons: één benzinebon van 35 € per onderschreven schijf van 75.000 €.

De actie met benzinebons is maar geldig vanaf 75.000 €: de producten zijn mogelijk vanaf 25.000 €.

Publicatie in De Tijd: "Ethias zet First-klanten voor het blok"

Publicatiedatum: 21 juni 2017
Auteur: Emmanuel Vanbrussel
Link: http://www.tijd.be/krant/ipaper/20170621?utm_campaign=newsstream_paper&utm_source=website#detail/9906309

First-klanten en Test-Aankoop zijn misnoegd over het mogelijk wegvallen van de staatsgarantie. ‘Ethias en de toezichthouders laten de spaarders in de kou’, zegt de consumentenorganisatie.

Ethias had eind mei een dubbele boodschap voor klanten met een First A-spaarverzekering. De verzekeraar biedt ze een uitstappremie van 25 procent als ze hun contract stoppen. De resterende portefeuille wordt verkocht aan een niet nader genoemde buitenlandse partij.

De First A-spaarverzekeringen hangen al jaren als een molensteen om de nek van Ethias. Ze bieden klanten levenslang een jaarlijks rendement van 3,4 procent, wat onhoudbaar hoog is in dit lagerenteklimaat. Er zijn nog ongeveer 13.000 First-klanten, goed voor een portefeuille van 608 miljoen euro.

Klanten voelen zich bekocht, omdat de staatsgarantie op hun spaargeld wellicht wegvalt. ‘Het Garantiefonds voor financiële diensten heeft bevestigd dat de overdracht aan een verzekeraar in de Europese Economische Ruimte het verlies betekent van de spaargeldgarantie in België ten belope van maximaal 100.000 euro’, meldde Ethias per brief. ‘Als de verkoop tot stand komt, is de verzekeraar van uw contract niet meer Ethias, maar de koper van de First-portefeuille.’

‘Wij hebben het recht om op transparante wijze te vernemen met wie er onderhandelingen lopen en welke waarborgen er zijn, zodat we met kennis van zaken kunnen beslissen wat we met onze rekening gaan doen’, schreef een boze klant terug.

Test-Aankoop raadt de First-klanten aan uit te stappen. ‘Spaarders die van plan waren nog jaren de hoge gewaarborgde rentevoet van hun contract op te strijken, voelen zich terecht bekocht. Wie de veiligheid van zijn tegoeden de hoogste prioriteit geeft, heeft geen andere keuze dan uit te stappen.’ De uitkoopactie loopt tot 7 juli.

Overzicht van onze oplossingen

Secure 21 Fructisafe
Maatschappij Patronale Life Patronale Life
Juridisch Tak 21 Tak 21
Minimumbedrag 75.000 EUR 75.000 EUR
Maximumbedrag 750.000 EUR 750.000 EUR
Verzekeringstaks 2% 2%
Instapkost Maatschappij 0 0
Administratiekost 35 EUR (eenmalig) 35 EUR (eenmalig)
Speciale actie benzinebon van 35 EUR per schijf van 25.000 EUR
Uitstapkost 5% degressief over 5 j (dan 75 EUR) 5% degressief over 5 j (dan 75 EUR)
Gewaarborgd kapitaal ja ja
Gewaarborgd rendement 0,05% levenslang 1% voor 8 jaar
extra waarborg jaar per jaar 1% voor 2017 0
Winstdeelname ja (sterke traditie) ja (sterke traditie)
Totaalrendement in 2016 minimaal 2,05% minimaal 1,90%

Contact

Philippe Koninckx
mail: philippe@tak-44.be
tel. 0497 43 83 15

Patronale Life

geniet één der beste kapitaalratio’s op de markt

biedt al jaren de hoogste rendementen op de markt

Ja, ik wens meer informatie …

[contact-form-7 id=”1292″]