Info

 

Type fonds
Tak 23 Fonds

Verzekeringsmaatschappij
Patronale Life (B)

Beheerder
INVEST4GROWTH Asset Management

Risicoprofiel van de belegger
Voor de evenwichtige belegger (balanced voor Assurmifid) die zijn tussentijds kalenderjaarverlies wenst te beperken tot  – 10%.

Beleggingshorizon
≥ 8 jaar

Beoogd rendement
> inflatie op langere termijn

Samenstelling

Een fonds met een spreiding over meerdere onderliggende beleggingsfondsen.
Momenteel belegd in Blackwall European Long Short Equities, RAM Long Short Equities en Aphilion SIF Long Short enerzijds,
en anderzijds in Varenne Valeur en in geringe mate in RAM EM Equities.

Strategie
Een combinatie van alternatieve fondsen (die marktneutraler zijn) met meer klassieke fondsen (die meer marktafhankelijk zijn) om een gedegen oplossing te bieden in alle soorten van markten.
Ook een combinatie van kwantitatieve beheerders met beheerders obv fundamentele analyse.
Aangestuurd door Invest4Growth AM, een beheerder met expertise terzake.

Minimumbedrag
Polis vanaf 25.000 €

Bijzonderheden
De portefeuille werd grondig hertekend in de loop van 2019.

Opgelet
Enkel beschikbaar via door Tak 44 erkende verzekeringsmakelaars