Info

 

Type fonds
Tak 23 Fonds

Verzekeringsmaatschappij
Patronale Life (B)

Beheerder
INVEST4GROWTH Asset Management

Risicoprofiel van de belegger
Voor de evenwichtige belegger (balanced voor Assurmifid) die zijn tussentijds kalenderjaarverlies wenst te beperken tot  – 10%.

Beleggingshorizon
≥ 8 jaar

Beoogd rendement
> inflatie op langere termijn

Samenstelling

Een fonds van fondsen met een spreiding over meerdere van onze exclusieve en favoriete beleggingsfondsen: zowel alternatieve als pure aandelenfondsen.
Momenteel  voor de helft belegd in de volgende van onze exclusieve fondsen: RAM Long Short Equities Europe en Aphilion SIF Long/Short (marktneutrale aandelenfondsen) enerzijds,  Ulysses LT Funds European General en RAM Emerging Markets Equities (pure aandelenfondsen) anderzijds.
De andere helft is belegd in een aantal van onze favoriete fondsen:  Varenne Valeur, Vector Flexible en MFP Raphaëls Ethical Choice (aandelenfondsen met een flexibele indekking) enerzijds, en MFP Best Strategies (een fonds van alternatieve fondsen) anderzijds.

Strategie
Een combinatie van alternatieve fondsen (die marktneutraal zijn mbt aandelenmarkten) met meer klassieke fondsen (die meer marktafhankelijk zijn) om een gedegen oplossing te bieden in alle soorten van markten.
Ook een combinatie van kwantitatieve beheerders met beheerders obv fundamentele analyse.
Aangestuurd door Invest4Growth AM, een beheerder met expertise terzake.
Op te merken valt dat er geen blootstelling is aan de rentemarkten (en dus ook niet aan de stijgende rentevoeten).

Minimumbedrag
Polis vanaf 25.000 €

Bijzonderheden
De portefeuille werd grondig hertekend aan het einde van 2019 door Invest4Growth: 2020 bracht een zeer degelijke -2,11% en in 2021 werd de kentering helemaal duidelijk met + 11,37%.

Opgelet
Enkel beschikbaar via door Tak 44 erkende verzekeringsmakelaars