Missie

Als onderneming met een sociale en duurzame missie heeft Tak 44 cvba – samen met Fructi Causa nv – een nieuw sociaal project gelanceerd: Beleggen met een Hart

Beleggen met een Hart heeft een dubbele MISSIE:

 • mensen succesvol aan het beleggen krijgen, en tegelijkertijd
 • een steentje bijdragen aan een betere wereld
Visie

Vanuit die missie volgt een gelaagde VISIE:

onervaren jongeren maar ook leergierige kandidaat-beleggers opleiden tot realistische beleggers

 • om ze zo aan het beleggen te krijgen
  via groepscursussen en ludieke filmpjes

 

kandidaat-beleggers toegang geven tot uitzonderlijke beheerders en fondsen

 • om ze zo succesvol te laten beleggen
  uiteraard in functie van hun risicoprofiel

 

de betrokken beheerders een bijzondere inspanning vragen om concrete sociale projecten financieel te ondersteunen

 • opdat de beleggers met hun belegging zo een steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld
  en dit ZONDER enige meerkost voor de belegger
Meer info

Voor meer info over  Beleggen met een Hart
bezoek 
www.beleggenmeteenhart.be