Pessimistische beleggers twijfelen of de timing wel goed zit om nu in aandelen te stappen,
optimistische beleggers denken dat de timing ideaal is om in aandelen te stappen.
Intelligente beleggers die niet het onderste uit de kan willen halen maar wel een degelijk rendement op termijn willen halen, beseffen dat een
evenwichtige verdeling over marktgevoelige aandelenbeleggingen (zoals aandelenfondsen) en marktneutrale beleggingen (zoals absolute return – fondsen) op termijn een goede oplossing kan zijn.

Belangrijk is het dat zo’n gespreide portefeuille goed beheerd en opgevolgd wordt door een onafhankelijke en professionele beheerder.

Fondsen met LT-potentieel gekoppeld aan fondsen die meer bescherming bieden

Het All-in-One fonds is gespreid over een aantal van de parels die beschikbaar zijn in het gamma van Patronale Life en Tak 44:

 • een aantal langetermijnfondsen (fondsen die voldoende horizon nodig hebben om – ondanks
  tussentijdse correcties – een mooi rendement te genereren)

  • aandelenfondsen met een bijzonder potentieel (bvb. aandelen uit de opkomende markten)
  • aandelenfondsen die sinds jaar en dag met veel succes beheerd worden door succesvolle toppers
   (zoals RAM, Vector, Varenne en LT Funds)
  • aangevuld met een fonds met bijzondere aandacht voor duurzame rendementen
   (van Invest4Growth)
 • enkele absolute-return-fondsen die, ongeacht de richting van de aandelenmarkten,
  trachten een positief resultaat neer te zetten

  • marktneutrale aandelenfondsen met een lange en succesvolle historiek (zoals RAM en Aphilion)
  • aangevuld met een dakfonds in alternatieve strategieën (van Invest4Growth)

Het All-in-One fonds wordt opgevolgd en beheerd door Invest4Growth AM: onafhankelijk, toegewijd en professioneel.

In functie van de markten kunnen (en worden) andere accenten gelegd: zo is er – door de specifieke rente-omgeving – momenteel bvb. geen directe blootstelling aan obligaties.

Het doel is – over de periode van een beurscyclyus – de koopkracht te doen aangroeien (dus beter te doen dan de inflatie) zonder de zware schokken van de aandelenmarkten volledig te moeten ondergaan.
Hieronder vindt u de verdeling over aandelenfondsen, marktneutrale fondsen en aandelenfondsen met enige bescherming.
Dit fonds is – qua risicoprofiel – te vergelijken met een gemengd fonds (50/50 aandelen/obligaties) maar dan zonder het risico van obligaties.

1. Wat zijn marktneutrale aandelenfondsen ?

Een klassiek aandelenfonds belegt in aandelen en beweegt zo goed als 100% mee in de zelfde richting als de algemene aandelenmarkten: naar beneden als de markten dalen, en naar boven als de markten stijgen. Een klassiek aandelenfonds koopt dus aandelen waarin het opwaarts potentieel ziet.

Professionele aandelenbeheerders (fondsen) kunnen echter ook aandelen of indexen verkopen waar ze minder in geloven (zelfs als ze geen eigenaar zijn van die aandelen).

Dit biedt de mogelijkheid van een marktneutraal aandelenbeheer (long/short):

 • koop voor een bepaald bedrag aandelen waarin je gelooft, en
 • verkoop voor het zelfde bedrag aandelen (of indexen) waarin je niet gelooft

De voordelen:

 1. je bent onafhankelijk van de beurs want je verkoopt even veel als je koopt,
  en je belegging is dus veel minder volatiel (schommelend)
 2. je kan toch genieten van de expertise van een goede aandelenbeheerder
  (die de goede aandelen van de minder goede onderscheidt)
 3. je hebt geen obligaties nodig om een veiliger rendement te bekomen
 4. je hebt niet de minimumhorizon van een aandelenbelegging nodig omdat er
  minder zware correcties zijn

Dit beheer beoogt een positief rendement in alle mogelijke markten (ook in dalende markten) en wordt daarom gerekend bij het Absolute Return – beheer

Invest4Growth nam het beheer van dit fonds op zich per einde 2019: in een moeilijk 2020 (corona) werd het verlies beperkt tot -2,11%, in 2021 werd een mooi resultaat geboekt van +11,37% en in 2022 staan we op het einde van vorige maand op 6,55%.

Dit document is enkel bedoeld voor professionelen. Cijfers over toekomstige verwachtingen zijn enkel bedoeld om een idee te geven en een kader te scheppen. Zij bieden geen enkele waarborg.